Het verloop van de therapie

Het gaat om een kortdurende vorm van therapie, wat inhoudt maximaal 15 wekelijkse kindsessies achtereen. De therapie wordt doorgaans als volgt opgebouwd:

  • Aanmelding: kinderen kunnen door hun ouders aangemeld worden, maar ook via doorverwijzing van school of huisarts. Na de aanmelding en voor de intake krijgt u een uitgebreide vragenlijst. Mijn vraag aan u is deze in tevullen en terug te sturen voor de intake.
  • Een ouderintake
  • 5 individuele sessies met het kind; onderzoeksfase
  • Een tussentijds oudergesprek; behandelvoorstel; bespreking voortgang therapie
  • 5 individuele sessies met het kind; behandelfase
  • Oudergesprek; wat is het resultaat? Bespreking voortgang therapie
  • 5 individuele sessies met het kind; voortzetting behandelfase
  • Eindgesprek met de ouders

De individuele sessies met het kind duren een uur. Een oudergesprek duurt maximaal anderhalf uur. U, als ouders, speelt een belangrijke rol in de ondersteuning van uw kind tijdens de therapie. Tijdens de oudergesprekken zullen we bespreken hoe u kunt helpen in het veranderingsproces van uw kind.